Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό

Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 1 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος κονιακ, με ασημενια τελειωματα, 17 χαντρες, μεγεθος χαντρας 23 mm * 13 mm.
148.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 2 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος κονιακ με 19 χαντρες, μεγεθος χαντρας 15 mm * 10mm, με ασημενια τελειωματα.
135.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 3 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος κονιακ με 19 χαντρες, μεγεθος χαντρας 15mm * 13mm, με ασημενια τελειωματα.
250.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 4 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος κονιακ, 19 χαντρες, μεγεθος χαντρας 15mm * 11mm, με ασημενια τελειωματα.
150.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 5 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος βυσσινι, 19 χαντρες με μεγεθος 13mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
185.00 €
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 6 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος αναμικτο, 15 χαντρες με μεγεθος 16mm * 15mm, και ασημενια τελειωματα.
195.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 7 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος πρασινο, 17 χαντρες με μεγεθος 14mm * 12mm, και ασημενια τελειωματα.
195.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 8 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος μελι, 21 χαντρες με μεγεθος 14mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
175.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 9 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος σκουρο βυσσινι, 21 χαντρες με μεγεθος 13mm * 13mm, και ασημενια τελειωματα.
149.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 10 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος μελι, 19 χαντρες με μεγεθος 16mm * 8mm και ασημενια τελειωματα.
75.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 11 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος κονιακ, 17 χαντρες με μεγεθος 15mm * 12mm, και ασημενια τελειωματα.
165.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 12 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο βασιλικο κεχριμπαρι, 17 χαντρες με μεγεθος 15mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
165.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 13 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος μελι, 21 χαντρες με διαμετρο 12mm και ασημενια τελειωματα.
188.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 14 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος βασιλικο αντικε, 17 χαντρες με μεγεθος 14mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
170.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 15 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος βασιλικο αντικε, 17 χαντρες με μεγεθος 16mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
170.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 16 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος καφε, 17 χαντρες με μεγεθος χαντρας 14mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
99.00 € 85.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 17 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι διαφορα χρωματα, 17 χαντρες με μεγεθος 14mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
95.00 € 75.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 18 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι με διαφορα χρωματα, 17 χαντρες με μεγεθος 14 mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
98.00 € 75.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 19 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος αντικε, 17 χαντρες με μεγεθος 14mm* 11mm και ασημενια τελειωματα.
95.00 € 80.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 20 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος κονιακ, 33 χαντρες με μεγεθος 15mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
280.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 21 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος μελι σκουρο, 33 χαντρες με μεγεθος 14mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
245.00 €
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 22 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος βυσσινι σκουρο, 33 χαντρες με μεγεθος 12mm * 9mm και ασημενια τελειωματα.
160.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι Πρεσαριστο 23 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι χρωματος αντικε, 33 χαντρες με μεγεθος 14mm * 9mm και ασημενια τεελιωματα.
225.00 €
out of stock
Κεχριμπαρι πρεσαριστο 24 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε χρωμα μελι, 17 χαντρες με μεγεθος 15mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
180.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 25 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε διαφορα χρωματα, 17 χαντρες με μεγεθος 12mm * 12mm και ασημνεια τελειωματα.
130.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 26 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε χρωμα μελι, 19 χαντρες με μεγεθος 15mm*11mm και ασημενια τελειωματα.
175.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 27 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε διαφορα χρωματα, 17 χαντρες με μεγεθος 15mm * 13mm και ασημενια τελειωματα.
98.00 € 80.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 28 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε χρωμα μελι, 17 χαντρες με μεγεθος 15mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
150.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 29 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε διαφορα χρωματα, 17 χαντρες με μεγεθος 15mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
100.00 € 80.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 30 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε χρωμα μελι, 19 χαντρες με μεγεθος 15mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
200.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 31 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε βυσσινι χρωμα, 17 χαντρες με μεγεθος 14mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
148.00 € 118.00 €
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 32 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε χρωμα σκουρο κονιακ, 21 χαντρες με μεγεθος 15mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
188.00 €
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 33 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε χρωμα βυσσυνι, 17 χαντρες με μεγεθος 13mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
158.00 € 126.00 €
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 34 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε διαφορα χρωματα αντικε, 17 χαντρες με μεγεθος 13mm * 11mm και ασημενια τελειωματα.
95.00 € 80.00 €
out of stock
Πρεσαριστο κεχριμπαρι 35 - Κομπολόγια Κεχριμπάρι Πρεσαριστό
Κομπολοι απο πρεσαριστο κεχριμπαρι σε χρωμα κονιακ, 19 χαντρες με μεγεθος 14mm * 12mm και ασημενια τελειωματα.
160.00 €
out of stock
Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.